Старт / Вијести - Универзитет / Одржан састанак конзорицијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС)

Одржан састанак конзорицијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС)

У уторак, 11. јуна, у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) одржан је састанак конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) коју, поред Универзитета у Источном Сарајеву, чине Универзитет у Бањој Луци, Привредна комора Републике Српске, Иновациони центар Бања Лука и Агенција за развој малих и средњих предузећа Републике Српске која је координатор мреже.

Састанку конзорцијума су у име Универзитета у Источном Сарајеву присуствовали проф. др Драган Вујадиновић и мр Милан Вукић са Технолошког факултета Зворник, др Ненад Марковић из Ректората Универзитета у Источном Сарајеву, и доц. др Синиша Берјан са Пољопривредног факултета.

Универзитет у Бањој Луци су представљали доц. др Драган Глигорић и доц. др Драган Миловановић. Привредну комору је представљао Владимир Богојевић, а Агенцију за развој малих и средњих предузећа Републике Српске су представљали др Бојан Ћудић и Александар Вуковић.

Теме састанка односиле су се на преглед урађених активности у 2019. години и план активности ЕУНОРС-а за остатак године, представљање Агросим међународног симпозијума 2019, радни програм COSME 2020-2021, позитиван извјештај за 2017-18 годину, израду научног рада, унапређење ЕУНОРС веб странице, снимање заједничких видео клипова о успјешним причама, радни програм H2020 2020-2021 и обукама везаних за Improve платформу, тематске и секторске групе.

Динамика активности је у потпуности усаглашена између свих партнера и очекује се испуњење свих програмских активности у току 2019. године.

Европска мрежа предузетнишва Републике Српске (ЕУНОРС) представља инструмент подршке предузећима како би се подстакао њихов развој и јача сарадња са организацијама из Европске Уније. Ова мрежа има за циљ обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи малим и средњим предузећима, информисање и практичну помоћ приступа Европским фондовима, информисање о домаћим истраживачким у научно-технолошким развојним могућностима, подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера технологија и повећања конкурентности.

Своје активности институције ЕУНОРС мреже реализују путем организације различитих пословних сусрета, развоја иновативних потенцијала, услуга трансфера технологије, савјета у подручју интелектуалног власништва, интернационализације пословања, вођења базе пословне сарадње и комерцијалних профила малих и средњих предузећа, базе технолошке сарадње, као и путем партнерства у пројектима Европске Уније.