Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке / Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга ресторана, за потребе Педегошког факултета у Бијељини

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга ресторана, за потребе Педегошког факултета у Бијељини

Позив