Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка средстава за одржавање хигијене “ опреме за потребе Саобраћајног факултета Добој

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка средстава за одржавање хигијене “ опреме за потребе Саобраћајног факултета Добој

Одлука