Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку LOT1 „Набавка канцеларијског материјала“ за потребе Саобраћајног факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку LOT1 „Набавка канцеларијског материјала“ за потребе Саобраћајног факултета

Одлука