Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta na Univerzitetima u BiH

Naziv projekta: "Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH"

Donator:

 • Austrijska razvojna kooperacija
 • Vlada Lihtenštajna

 • Koordinator projekta: WUS Austria

  Partneri:

 • Osam BiH javnih Univerziteta

 • Period implementacije: maj 2006-maj 2008

  Budžet: 143.520,00 €

  Glavni ciljevi projekta: razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj QA sistema

  Glavne aktivnosti:

 • dodatna podrška u organizaciji seminara iz oblasti osiguranja kvaliteta na BH Univerzitetima
 • studijske posjete kancelarijama za osiguranje kvaliteta u EU
 • razvoj, štampanje i distribucija brošura osiguranja kvaliteta