Nastavno-naučna saradnja

 • Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Tehnološki fakultet Banja Luka
 • Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu
 • Tehnički fakultet Bor, Univerzite u Beogradu
 • Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju Maribor
 • Tehnološko-metalurški fakultet Skopje (Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije)
 • Tehnološki fakultet, Štip, Univerzitet Goce Delčev
 • Medicinski fakultet Pečuj, Mađarska
 • Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu
 • Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
 • Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
 • Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
 • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore
 • Ruska muzička akademija Gnjesin
 • Norveška muzička akademija
 • Sporazum između mzičkih akademija/fakulteta zapadnog Balakana
 • Belgorodski državni institut kulture i umjetnosti (Belgorod, Rusija)
 • Nacionalna muzička akademija Ukrajine P.I. Čajkovski
 • Luganski nacionalni univerzitet imena Tarasa Ševčenka, Ukrajina
 • Fakultet umetnosti, Univerziteta u Nišu
 • Hanban, Kina, Ambasada N. R. Kine u BiH
 • Ekonomski fakultet u Banjoj Luci
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
 • Pedagoški fakultet Jagodina Univerziteta u Kragujevcu
 • Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Učiteljski fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakulte Univerziteta u Novom Sadu
 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore
 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • Filozofski fakulte u Nikšiću
 • Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH
 • Učiteljski fakulteti Vranje i Užice; Pedagoški fakulteti Jagodina, «Sv. Kliment Ohridski», Stara Zagora, Jedrene; Univerzitet Gjirokastra-Albanija
 • Fakultet prirodnih nauka i matematike, Unievrzitet u Mariboru
 • Mašinski fakultet Podgorica
 • Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
 • Fakultet umetnosti Niš, Univerz. Niš
 • Fakultet za umetnost i dizajn, Univerzitet Megatrend
 • Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo
 • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Moskovski državni univerzitet za puteve i sobraćaj
 • Tehnički fakultet Čačak
 • Ekonomski fakultet Subotica