Структурални развој осигурања квалитета на Универзитетима у БиХ

Назив пројекта: "Структурални развој осигурања квалитета на универзитетима у БиХ"

Донатор:

 • Аустријска развојна кооперација
 • Влада Лихтенштајна

 • Координатор пројекта: WUS Austria

  Партнери:

 • Осам БиХ јавних Универзитета

 • Период имплементације: мај 2006-мај 2008

  Буџет: 143.520,00 €

  Главни циљеви пројекта: развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој QA система

  Главне активности:

 • додатна подршка у организацији семинара из области осигурања квалитета на БХ Универзитетима
 • студијске посјете канцеларијама за осигурање квалитета у ЕУ
 • развој, штампање и дистрибуција брошура осигурања квалитета