Електротехнички факултет


Студијски програми

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I  циклус студија

  • Студијски програм Електроенергетика – 240 ECTS, 4 године - дипломирани инжењер електротехнике – електроенергетика
  • Студијски програм Аутоматика и електроника – 240 ECTS, 4 године - дипломирани инжењер електротехнике – аутоматика и електроника
  • Студијски програм Рачунарство и информатика – 240 ECTS, 4 године - дипломирани инжењер електротехнике – рачунарство и информатика

II  циклус студија

  • Студијски програм Електроенергетика – 60 ECTS, 1 година - мастер електротехнике – електроенергетика – 300 ECTS
  • Студијски програм Аутоматика и електроника – 60 ECTS, 1 година - мастер електротехнике – аутоматика и електроника – 300 ECTS
  • Студијски програм Рачунарска техника и информатика – 60 ECTS, 1 година - мастер електротехнике – рачунарска техника и информатика– 300 ECTS