Старт / Међународна сарадња / Билатерални споразуми / Општи споразуми о међународној и међу-универзитетској сарадњи

Општи споразуми о међународној и међу-универзитетској сарадњи

 • Универзитет у Бањалуци
 • Универзитет у Бихаћу
 • Универзитет у Тузли
 • Универзитет у Зеници
 • Универзитет у Сарајеву
 • Свеучилиште у Мостару
 • Универзитет Џемал Биједић
 • Универзитет Јоанина
 • Државни технички универзитет Тамбов
 • Московска медицинска академија И.М. Сечанов
 • Политехнички универзитет Валенсија
 • Универзитет у Београду
 • Универзитет умјетности у Београду
 • Универзитет у Нишу
 • Универзитет у Крагујевцу
 • Универзитет у Новом Саду
 • Универзитет Приштина са сједиштем у Косовској Митровици
 • Универзитет у Новом Пазару
 • Универзитет у Љубљани
 • Универзите у Марибору
 • Универзитет Црне Горе
 • Пољопривредни универзитет Тирана
 • Универзитет Кахо Сент-Ливен
 • Национални технички универзитет Иван Пулуј, Тернопил
 • Универзитет Приморска, Копар
 • Универзитет Гоце Делчев, Штип
 • Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје
 • Универзитет Милано-Бикока
 • Универзитет одбране Београд
 • Универзитет Мегатренд Београд
 • Међународни универзитет Бурч
 • Универзитет Ђирона