Вијести – Филозофски факултет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Радославка Сударушић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Бојана Ласица

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Далиборка Шкипина

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор или доцент, ужа научна/умјетничка област Општа педагогија, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент – Стефан Вукојевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент,  ужа научна област Компаративна политика, Филозофски факултет Палe Прилог: Извјештај

Прочитајте

Студенти Филозофског факултета учествовали у семинару Пекиншког института за технологију (БИТ)

Студeнти Кaтeдрe зa синoлoгиjу Филoзoфскoг фaкултeтa Универзитета у Источном Сарајеву, чaк и у вриjeмe пaндeмиje, имaли су дрaгoцjeну прилику да буду диo прeстижнoг интeрнaциoнaлнoг сeминaрa кojи свaкe гoдинe oргaнизуje Пeкиншки институт зa тeхнoлoгиjу (БИT). Студeнти су интeнзивнo учeствoвaли и били интeгрaлни диo oвe љeтњe шкoлe кoja je трajaлa осам сeдмицa. …

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора – Милка Грмуша

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Друштвена географија. Прилог: Извјештај

Прочитајте