Sporazumi o naučno-tehničkoj saradnji FPM sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisao je sporazume o naučno-tehničkoj saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Potpisivanjem sporazuma 21. novembra, ugovorne strane su formalno uspostavile naučno-tehničku saradnju u oblasti naučnoistraživačkog rada, edukacije studenata, razmjene i usavršavanja nastavnog osoblja, kao i organizovanja i učešća na seminarima i drugim naučnim i stručnim skupovima.

Polazeći od obostranog interesa ugovornih strana, sporazumi predviđaju mogućnost uspostavljanja i drugih vidova saradnje, a što će biti regulisano posebnim anekesima ugovora.

Potpisnici ugovora su dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad prof. dr Rade Doroslovački i dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje prof. dr Dušan Jokanović.

Navedeni sporazumi su samo jedan od primjera uspješne međunarodne saradnje i mobilnosti nastavnog osoblja koju Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje ostvaruje već duži niz godina i koja će biti intenzivirana u predstojećem periodu s ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja, a zarad interesa studenata.