Devet naučnih časopisa UIS-a na listi kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj u 2020. godini

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, u skladu sa odredbama Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija, objavilo je kategorizaciju naučnih časopisa koji se publikuju u Republici Srpskoj za 2020. godinu, a devet naučnih časopisa članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu nalazi se na ovoj listi. Kategorizacija naučnih časopisa predstavlja postupak vrednovanja kvaliteta naučnih časopisa, prema kojim se oni se kategorišu u tri kategorije.

Šest naučnih časopisa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su u prethodnom periodu bili kategorisanu, zadržali su tu poziciju: u  prvoj kategoriji “JOURNAL of Engineering and Processing Management”  Tehnološkog fakulteta Zvornik i “Biomedicinska istraživanja”  Medicinskog fakulteta Foča, u  drugoj kategoriji „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko“ Ekonomskog fakulteta Brčko i „Novi ekonomist“ Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, a u trećoj kategoriji su “Nova škola“ Pedagoškog fakulteta Bijeljina i „Godišnjak“ Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči.

Naučni časopisi “Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu” Ekonomskog fakulteta Pale i “International Journal of Electrical Engineering and Computing” Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo napredovali iz druge u prvu kategoriju. Časopis Filozofskog fakulteta Pale „Radovi Filozofskog fakulteta: Časopis za humanističke i društvene nauke“  takođe je ostvario uspjeh i ponovo se našao na ovoj listi, u drugoj kategoriji.

Listu kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj možete pogledati ovdje.