Category Archives: Sjednice Proširenog kolegijuma

Na sjednici Proširenog kolegijuma, održanoj u prostorijama Rektorata, u srijedu 19. aprila, razmatran je Nacrt Praviln...
Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 3. marta u prostorijama Rektorata, razma...