Održana sjednica Proširenog kolegijuma

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 3. marta u prostorijama Rektorata, razmatran je prijedlog Prijedlog Finansijskog plana Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu i finansijskih planova fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na dnevnom redu bio je i plan javnih nabavki Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici razgovaralo se i o aktivnostima vezanim za upis novih studenata na prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini.