Informacije sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojoj su prisustovali rektorski tim i dekani organizacionih jedinica, održana je danas u amfiteatru Muzičke akademije.

Na sjednici se diskutovalo o prijedlogu plana upisa studenata u akademsku 2021/2022. godinu.