Informacija sa elektronske sjednice Proširenog kolegijuma

Članovi Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na  elektronskoj sjednici održanoj 24. marta 2021. godine, razmatrali su pitanja u vezi sa realizacijom nastavnog procesa u lјetnom semestru akademske 2020/2021. godine.

Tokom ove sjednice članovi Kolegijuma su raspravlјali i o drugim, aktuelnim pitanjima.