Informacija sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je danas u amfiteatru Muzičke akademije kojoj su prisustovali rektorski tim i dekani organizacionih jedinica.

Na sjednici se diskutovalo o organizaciji nastave u zimskom semestru 2020/2021. godine.