Informacija sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

U amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta danas je održana sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta na kojoj su prisustovali dekani svih organizacionih jedinica.

Ovo je prva sjednica koja je održana nakon pandemije izazvane korona virusom i prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj.

Na današnjoj sjednici, koju je vodio rektor prof. dr Milan Kulić, između ostalog, predstavlјeni su Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o realizaciji javnih nabavki Univerziteta za 2019. godinu.

Prezentovane su dosadašnje aktivnosti kampanje upisa studenata u prvu godinu studija svih ciklusa u akademsku 2020/21. godinu.

Na sjednici je razgovarano o pripremi aktivnosti na formiranju univerzitetske biblioteke.

Bilo je riječi i o akcionom planu akreditacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu po preporukama Komisije za eksternu evaluaciju 2019. godine, kao i o izradi Monografije Univerziteta u Istočnom Sarajevu povodom 30 godina postojanja.