Informacije sa održane sjednice Proširenog kolegijuma