Informacije sa održane sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojoj su prisustovali rektorski tim i dekani organizacionih jedinica, održana je danas u amfiteatru Mašinskog fakulteta.

Na sjednici se diskutovalo o Prijedlogu plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu.