Otvoreni prvi pozivi u okviru programa Horizont Evropa

Nakon usvajanja glavnog radnog programa Horizont Evropa za 2021-2022. godinu, Evropska komisija objavila prve pozive u okviru horizontalne oblasti „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“, među kojima je dugo očekivani specijalni tvining poziv za Zapadni Balkan.

Ova horizontalna oblast programa Horizont Evropa usmjerena je na izgradnju istraživačkih i inovacionih kapaciteta određenih zemalјa koje se u tom pogledu sporije razvijaju u odnosu na ostale.

 U okviru Radnog programa navedene horizontalne oblasti, svi pozivi su grupisani u tri takozvane „Destinacije“:

  • Destinacija 1 – Pobolјšani pristup izvrsnosti
  • Destinacija 2 – Privlačenje i mobilizacija najbolјih talenata
  • Destinacija 3 – Reformisanje i unapređenje istraživačkog i inovacionog sistema EU

Za pomenuti dvogodišnji period, za oblast Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora, opredijelјeno je 934,75 miliona evra, a klјučne šeme obuhvataju:

Udruživanje (Teaming) – podrška kreiranju novih ili jačanju postojećih centara izvrsnosti kao bitnih mehanizama za stimulisanje istraživačke izvrsnosti, privlačenje novih investicija i sprovođenje reformi nacionalnih istraživačkih i inovacionih sistema, kroz blisko i strateško partnerstvo sa vodećim inostranim institucijama. Poziv je otvoren 29. juna, krajnji rok 05. oktobar 2021. g. (prva faza), 08. septembar 2022. g. (druga faza). Ukupan budžet: 180 miliona evra.

Tvining (Twinning) – ima za cilј da pobolјša umrežavanje između istraživačkih institucija u naučnom pogledu manje razvijenih zemalјa (widening countries) i vodećih institucija iz EU, kroz povezivanje sa najmanje dvije istraživačke institucije iz dvije različite države članice EU ili pridružene zemlјe. Ova šema doprinosi razvoju izvrsnosti u odabranom domenu istraživanja i inovacija, jačanju vidlјivosti istraživačkih institucija i univerziteta i unapređenju vještina osoblјa istih. Poziv se otvara 20. jula 2021. g., krajnji rok 18. januar 2022. g. Ukupan budžet: 149 miliona evra. Očekuje se finansiranje oko 100 projekata.

Specijalni Tvining poziv za zemlјe Zapadnog Balkana (Twinning Western Balkans Special) – Od posebnog značaja za istraživačku zajednicu u našoj zemlјi gdje postoje veće mogućnosti za dobijanje sredstava. Poziv je otvoren 29. juna, krajnji rok 05. oktobar 2021. g. Ukupan budžet: 21 milion evra. Očekuje se finansiranje oko 14 projekata.

ERA predsjedavanje (ERA Chairs) – podrazumijeva podršku istraživačkim institucijama da privuku i zadrže kvalitetan istraživački kadar i pomognu izvrsnim naučnicima i istraživačkim timovima da značajno doprinesu klјučnim promjenama u svojoj oblasti, u cilјu sprovođenja strukturnih i kvalitativnih promjena usmjerenih na istraživačku izvrsnost institucije u datoj oblasti. Poziv je otvoren 29. juna, krajnji rok 15. mart 2022. g. Ukupan budžet: 80 miliona EUR.

Za više informacija o svim otvorenim i budućim pozivima pogledajte ovdje.