Отворени први позиви у оквиру програма Хоризонт Европа

Након усвајања главног радног програма Хоризонт Европа за 2021-2022. годину, Европска комисија објавила прве позиве у оквиру хоризонталне области „Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора“, међу којима је дуго очекивани специјални твининг позив за Западни Балкан.

Ова хоризонтална област програма Хоризонт Европа усмјерена је на изградњу истраживачких и иновационих капацитета одређених земаља које се у том погледу спорије развијају у односу на остале.

 У оквиру Радног програма наведене хоризонталне области, сви позиви су груписани у три такозване „Дестинације“:

  • Дестинација 1 – Побољшани приступ изврсности
  • Дестинација 2 – Привлачење и мобилизација најбољих талената
  • Дестинација 3 – Реформисање и унапређење истраживачког и иновационог система ЕУ

За поменути двогодишњи период, за област Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора, опредијељено је 934,75 милиона евра, а кључне шеме обухватају:

Удруживање (Teaming) – подршка креирању нових или јачању постојећих центара изврсности као битних механизама за стимулисање истраживачке изврсности, привлачење нових инвестиција и спровођење реформи националних истраживачких и иновационих система, кроз блиско и стратешко партнерство са водећим иностраним институцијама. Позив је отворен 29. јуна, крајњи рок 05. октобар 2021. г. (прва фаза), 08. септембар 2022. г. (друга фаза). Укупан буџет: 180 милиона евра.

Твининг (Twinning) – има за циљ да побољша умрежавање између истраживачких институција у научном погледу мање развијених земаља (wиденинг цоунтриес) и водећих институција из ЕУ, кроз повезивање са најмање двије истраживачке институције из двије различите државе чланице ЕУ или придружене земље. Ова шема доприноси развоју изврсности у одабраном домену истраживања и иновација, јачању видљивости истраживачких институција и универзитета и унапређењу вјештина особља истих. Позив се отвара 20. јула 2021. г., крајњи рок 18. јануар 2022. г. Укупан буџет: 149 милиона евра. Очекује се финансирање око 100 пројеката.

Специјални Твининг позив за земље Западног Балкана (Twinning Western Balkans Special) – Од посебног значаја за истраживачку заједницу у нашој земљи гдје постоје веће могућности за добијање средстава. Позив је отворен 29. јуна, крајњи рок 05. октобар 2021. г. Укупан буџет: 21 милион евра. Очекује се финансирање око 14 пројеката.

ЕРА предсједавање (ERA Chairs) – подразумијева подршку истраживачким институцијама да привуку и задрже квалитетан истраживачки кадар и помогну изврсним научницима и истраживачким тимовима да значајно допринесу кључним промјенама у својој области, у циљу спровођења структурних и квалитативних промјена усмјерених на истраживачку изврсност институције у датој области. Позив је отворен 29. јуна, крајњи рок 15. март 2022. г. Укупан буџет: 80 милиона ЕУР.

За више информација о свим отвореним и будућим позивима погледајте овдје.