Konkurs za izbor u zvanja

  • Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale
  • Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
  • Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj
  • Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
  • Organizaciona jedinica: Polјoprivredni fakultet Istočno Sarajevo
  • Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale
  • Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijelјina
  • Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

Prilog: Konkurs