Na Filozofskom fakultetu UIS-a održan okrugli sto o realizaciji projekta „Trans2Work“

U prostorijama Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu je 25. septembra održan okrugli sto na temu realizacije projekta „Trans2Work“ Centra za podršku licima sa invaliditetom  u saradnji sa Katedrom za pedagogiju.

Cilј okruglog stola bio je da se osobama i studentima sa invaliditetom, kao i svim zainteresovanim, predstave studenti koji su se vratili sa dvomjesečne radne prakse  u okviru projekta „Trans2Work“ (Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošlјavanja  u Srbiji, BiH i Crnoj Gori) koji finansira EU.

Doc. dr Ranka Perućica istakla je da je u okviru ovog projekta realizovano više aktivnosti od kojih je poseban akcenat stavlјen na razmjenu studenata, koja je uklјučivala obavlјanje dvomjesečne radne prakse u partnerskim zemlјama Srbiji i Crnoj Gori.

Takođe, naglasila je da veb portal projekta „Trans2Work“  nudi mogućnost  registracije za studente sa invaliditeom i poslodavce koji prilikom registracije treba da popune određene upitnike kako bi se olakšao proces komunikacije između njih.

Studenti koji su imali priliku koristiti ovaj program, Goran Ristić iz Doboja i Milica Ijačić iz Trebinja, iznijeli su pozitivna iskustva koja su stekli prilikom obavlјanja radnih aktivnosti i pohvalili profesore i mentore koji su učestvovali u programu jer su pokazali da studenti sa invaliditetom nisu zapostavlјeni.

Centar za podršku licima sa invaliditetom na Filozofskom fakultetu UIS -a nastao je sa cilјem da osobama sa invaliditeom olakša proces učenja, sticanje znanja i upotrebu asistivne tehnologije  kojom je centar opremlјen, a sa kojom su se studenti sa invaliditetom i svi drugi zainteresovani mogli upoznati.

Na okruglom stolu su, takođe, prisustvovali predstavnici  Udruženja za  pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“ iz Pala.