Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Игора Петковића