Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata mr Igora Petkovića