Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора – Весна Тунгуз

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Наука о земљишту, Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Извјештај