Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora – Vesna Tunguz

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora – Vesna Tunguz

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Nauka o zemlјištu, Polјoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Izvještaj