Izvještaj o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Informacione nauke (društveni aspekti). kandidat Aleksandra Mandić