Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor, uža naučna oblast Društvena geografija, kandidat dr Aleksandar Đurić