Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Društvena geografija, kandidat Rada Golub