Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Друштвена географија, кандидат Рада Голуб