Na Mašinskom fakultetu predstavljen realizovani projekat vrijednosti oko 100.000 KM   

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milija Kraišnik prezentovao je danas završetak realizacije projekta čija je ukupna vrijednost oko 100.000 KM, a koji se sastoji od opremanja Laboratorije za zavarivanje i ispitivanje materijala savremenom opremom, te obukom nastavnog kadra i pripremom za ulazak u projekat.

Dekan Kraišnik je rekao da su početkom aprila Mašinski fakultet i Agencija za razvoj preduzeća „EDA“ iz Banjaluke potpisali ugovor o realizaciji projekta koji se odnosi na akreditaciju većeg broja metoda za ispitivanje metalnih materijala i njihovih proizvoda.

„Projekat je uspješno implementiran, a njegovi osnovni ciljevi su akreditacija određenog broja metoda, sa čime bi Mašinski fakultet postao tijelo za ocjenu usaglašenosti i imao višestruke benefite“, rekao je dekan Kraišnik.

Prema njegovim riječima, benefiti se ogledaju u pružanju usluga malim i srednjim preduzećima u području sertifikacije, ispitivanja materijala, sa čime bi ona ostvarila konkurentnost svojih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.

Kraišnik je naveo da je nabavljena visokosofisticirana oprema, koja se pored akreditacije može koristiti i u naučno-istraživačke i edukativne kapacitete, odnosno koja će omogućiti i sticanje znanja, vještina i kompetencija, te podizanja svijesti studenata za područja akreditacije i njihove potpune osposobljenosti za tu vrstu posla.

„Oprema omogućava i ostvarivanje boljih i zapaženijih rezultata u naučnoistraživačkom području i mi smo već publikovali dva ili tri naučna rada, koristeći ovu opremu“, naglasio je on.

Kraišnik je istakao da se oprema sastoji od mašine za abrazivno sječenje, uređaja koji se koristi za višestepeno poliranje i brušenje uzoraka, uređaja za zatapanje uzoraka i mikroskopa zadnje generacije, koji omogućava posmatranje promjene u strukturi materijala, kao i softver koji podržava kompletnu analizu onoga što kamera zabilježi.

Dekan je pojasnio da su u ovaj projekat uložena grant sredstva koja su plasirana preko Agencije „EDA“ u iznosu od 88.000 KM, od čega je 70.000 KM utrošeno na opremu, a ostatak na edukaciju nastavnog kadra, a oko 12.000 KM su sredstva iz budžeta Grada Istočno Sarajevo i ovog fakulteta.

Direktor Agencije „EDA“ Zdravko Miovčić rekao je da ova agencija već 23 godine radi na razvoju preduzeća, kroz različite vidove direktne podrške, ali i radeći na razvoju strategija i politika instrumenata podrške za preduzeća u industrijskom sektoru, u kojima je izvoz najveći.

„Do saradnje sa Mašinskim fakultetom došlo je kroz projekat koji realizujemo uz finansijsku podršku Švedske. To je projekat koji se tiče Evropskog okvira za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH u kojem, osim što se radi na strategijama i politikama podrške malim i srednjim preduzećima, kroz poseban grant fond u ukupnom iznosu od 900.000 KM“, pojasnio je Miovčić.

Prema njegovim riječima, realizacijom ovog projekta Mašinskog fakulteta, preduzeća više neće morati da odvoze svoje proizvode negdje predaleko, po skupoj cijeni, već mogu da urade ispitivanja na ovoj visokoškolskoj ustanovi.