Poziv za registraciju za „Istraživački inkubator“ program podrške za mlade istraživače

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja – CREDI objavljuje poziv za registraciju druge generacije polaznika programa „Istraživački inkubator“, koji implementira u okviru svog InQuire Evidence2Policy Hub-a.

Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade metodološki validnih istraživačkih prijedloga projekata čija implementacija treba rezultirati u nalazima koji su relevantni za diskusiju i donošenje kvalitetnijih zakona, politika i programa u BiH.

Detaljne informacije o ovom pozivu i formu za registraciju možete preuzeti ovdje.