Evropska Noć istraživača – kreiraj budućnost 24. septembra

Noć istraživača, festival koji će 24. septembra biti održan širom Evrope u virtuelnom okruženju, biće održan i u Bosni i Hercegovini.

Akronim projekta je RiNG – 2021, dok je ovogodišnji slogan Iza horizonta (Beyond the Horizon).

Evropska noć istraživača inicijativa je koja se sprovodi u cijeloj Evropi uz financijsku podršku Evropske komisije. Cilј je približiti istraživače javnosti i podstaći mlade za budući ulazak u istraživačku karijeru.

Prijavlјeni učesnici predstavlјaju se kroz live učešće (zoom platforma) gdje u periodu od deset ili više minuta mogu da predstave svoje projekte, razvojne ideje, transfer znanja. Dodatne mogućnosti su učešće u intervjuima. Nakon glavnog događaja, u narednom period, do kraja oktobra, postoji mogućnost učešća u panel diskusijama ili radionicama.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti do 21. septembra 2021. godine putem linka https://www.nocistrazivaca.rs/ ili na email adresu m.sobot@tidea.eu.

Kandidati Univerziteta u Istočnom Sarajevu potrebno je da svoje učešće prijave i Kancelariji prorektora za nauku, istraživanje i razvoj na email adresu dajana.vukojevic@ues.rs.ba.