Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kandidat Milica Vuković

Prilog: Izvještaj