Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Рачунарске науке на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву, кандидат Милица Вуковић

Прилог: Извјештај