Održan inicijalni radni sastanak Erazmus plus projekta ,,SMARTEL”

Inicijalni radni sastanak Erazmus plus projekta ,,SMARTEL” održan je putem onlajn platforme 8. i 9. februara na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koji je jedan od partnera na projektu.

Tema sastanka je bila implementacija Erazmus plus projekta Ključne akcije 2 Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pod nazivom Unapređenje procesa obrazovanja kroz razvoj multimedijalne platforme za e-učenje i pametnih učionica (Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms – SMARTEL).

Glavni ciljevi radnog dijela sastanka su predstavljanje i upoznavanje partnerskih institucija, radnih paketa i aktivnosti, menadžmenta i procedura, finansijskog menadžmenta i tehničkih detalja.

Učesnici su imali šansu da diskutuju sa koordinatorom i partnerima o pojedinačnim aktivnostima i definišu plan implementacije projektnih aktivnosti.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu predstavljali su prorektor za nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Jelena Krunić, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Dejan Bokonjić, doc. dr Irena Mladenović, doc. dr Srđan Mašić, koordinator za nauku i istraživanje Jovana Amović i viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima Todor Obradović.