Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Senata / Održana IX sjednica Senata

Održana IX sjednica Senata

Na devetoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 27. februara 2020. godine u prostorijama Rektorata, razmatran je i i usvojen Izvještaj o radu Univerziteta za 2019. godinu.

Takođe, donijete su odluke o izborima u akademska zvanja na Muzičkoj akademiji,  Filozofskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu poslovne ekonomije, kao i Tehnološkom fakultetu.

Članovi Senata razmatranli su i usvojili izmjene listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na prvom i drugom ciklusu studija na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Pravilnika o korišćenju softvera za detekciju plagijarizma na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Najviši organ Univerziteta razmatrao je i usvojio Izvještaj o sprovedenoj studentskoj elektronskoj anketi za zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

Na današnjoj sjednici donijete su  odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Razmatran je i usvajan obrazac zbirnog izvještaja o održanoj nastavi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Sjednicom Senata predsjedavao je rektor prof. dr Milan Kulić.