Na Filozofskom fakultetu obilježena sedmica medijske i informacione pismenosti

U okviru obilježavanja globalne UNESKOVE sedmice medijske i informacione pismenosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u ponedjeljak, 29. oktobra, je održano predavanje na temu „Uloga regulatora u procesu medijske i informacione pismenosti“ koje je organizovala Katedra za novinarstvo i politikologiju u saradnji sa Regulatornom agencijom za komunikacije BiH.

Rukovodilac Katedre za novinarstvo i politikologiju doc. dr Vuk Vučetić istakao je da medijska pismenost predstavlja cjeloživotni razvoj kritičke svijesti u kontekstu propitivanju medijskih sadržaja, ali i sposobnost kritičkog korištenja novih komunikacijskih tehnologija.

Šef odsjeka za sadržaje i medijsku pismenost u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH Lea Čengić naglasila je da je unapređenje medijske i informacione pismenosti jedan od ključnih zadataka regulatora.

Prema njenoj ocjeni građani trebaju analizirati, kritički vrijednovati i razumjeti medijski sadržaj kako bi sebe, a posebno maloljetnike zaštitili od potencijalno štetnih i neprimjerenih sadržaja.

Obilježavanje globalne UNESKOVE sedmice medijske i informacione pismenosti traje od 24. do 31. oktobra 2019. godine.