Start / -Foto Galerije / Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu otvorena izložba “Na pergamentu duše. Poezija i freske Svetislava Mandića”

Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu otvorena izložba “Na pergamentu duše. Poezija i freske Svetislava Mandića”

U holu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta “Sveti Vasilije Ostroški” u Foči postavlјena je izložba „Na pergamentu duše. Poezija i freske Svetislava Mandića“, autora Vanje Šmulјe, koju je organizovala Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Pravoslavni gogoslovski fakultet.

Izložbu je, 15. maja, otvorio profesor Bogoslovskog fakulteta doc. dr Saša Šolјević, a o postavci je govorila autor mr Vanja Šmulјa, viši bibliotekar u NUB RS..

Srednjovjekovne freske koje je Svetislav Mandić (Mostar 1921 – Beograd 2003), srpski freskopisac i pjesnik, svojim radom štitio od propadanja i zaborava, ali i poezija koja je velikim dijelom sa tim radom povezana, predstavlјaju osnovni sadržaj ove izložbe.

Osnovni cilј izložbe je upoznavanje današnje kulturne javnosti sa životom i djelom Svetislava Mandića čiji je književni, pjesnički, umjetnički i kulturni rad snažno zasnovan na pravoslavnoj duhovnosti i tradiciji. Nјegovo pregalaštvo kroz molitvenu i pjesničku posvećenost očuvanju kulturnog pamćenja, ugrađeno je u temelјe, ne samo pravoslavne srpske, nego i svjetske kulturne baštine.

Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ujedno je i vlasnik legata Svetislava Mandića koji je ovaj freskopisac i pjesnik, na nagovor bivših profesora ovog fakulteta prof. dr Slobodana Mileusnića i prof. dr Predraga Puzovića, poklonio biblioteci tada Duhovne akademije Svetog Vasilija Ostroškog. Legat broji 2000 primjeraka bibliotečke građe.

Freske i poezija Svetislava Mandića su već predstavlјeni publici u Beogradu i Banjoj Luci.

Izložba će biti otvorena do kraja maja i može se pogledati u terminu od 7 do 15 časova.