Potpisan sporazum o saradnji UIS-a i Univerziteta „Valahia“ iz Rumunije

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić i rektor Univerziteta “Valahia” iz Targovišta u Rumuniji prof. dr Kalin Oroš, potpisali su danas u Bijelјini sporazum o saradnji dva univerziteta.

Međuuniverzitetski sporazum podrazumijeva razmjenu studenata, mobilnost akademskog osoblјa, zajednički istraživački rad i razmjenu iskustava kada je riječ o visokom obrazovanju.

Potpisani sporazum predstavlјa nastavak i proširenje uspješne saradnje koju Univerzitet u Istočnom Sarajevu godinama unazad ima sa univerzitetima iz Rumunije.

V.d. rektora UIS-a prof. dr Pašalić ukazao je na značaj potpisivanja sporazuma o saradnji dva univerziteta, koja obuhvata i oblast istraživanja, odnosno naučno-istraživačke projekte.

“Na prezentaciji, koja je prethodila potpisivanju sporazuma, čuli smo da Rumunija ima slične probleme kao i BiH i Republika Srpska, uklјučujući i univerzitetsku oblast, pa ćemo na tom polјu razmijeniti iskustva”, rekao je profesor Pašalić.

On je ocijenio da je saradnja na polјu nauke, odnosno visokog obrazovanja, veoma značajna i za ukupnu saradnju Republike Srpske i BiH sa Rumunijom.

Rektor Univerziteta “Valahia” prof. dr Kalin Oroš izrazio je posebnu zahvalnost ambasadoru BiH u Rumuniji Nј.E. Miletu Vasiću, koji je, kako kaže, spojio dva univerziteta.

Ambasador BiH u Rumuniji Nј.E. Mile Vasić ocijenio je da je bilo izuzetno važno uspostaviti saradnju između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta “Valahia” iz Targovišta.

“Rumunski univerzitet je mlad i jedan od najmodernijih u Rumuniji, posebno u istraživačkom dijelu”, rekao je ambasador Vasić i dodao da je EU finansirala taj univerzitet sa 15 miliona evra.

Potpisivanju sporazuma na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijelјini prisustvovali su ambasador Rumunije u BiH Nј.E. gđa Dana-Manuela Konstantinesku, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta UIS-a prof. dr Dejan Bokonjić i dekan Fakulteta poslove ekonomije prof. dr Miladin Jovičić sa saradnicima.

Izvor: SRNA/VEB redakcija UIS-a