Start / Fakulteti i Akademije / Održana sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta

Održana sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u utorak, 5. decembra, održana je druga po redu sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta.

Članovi Komiteta razmatrali su Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za 2016. godinu i Izvještaj o studentskoj anketi za lјetni semestar akademske 2016/17. godine.

Predsjedavajući Komiteta, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejan Bokonjić, informisao je članove o pripremama za predstojeći proces reakreditacije Univerziteta i akreditacije studijskih programa. S obzirom da se akreditacija studijskih programa sprovodi po prvi put i uzimajući u obzir činjenicu da naš Univerzitet prvi u Bosni i Hercegovini ulazi u ovaj proces, u ovom ciklusu za akreditaciju biće odabrani najbolјi studijski programi na Univerzitetu. U cilјu što bolјe pripremlјenosti za ovaj proces, prorektor Bokonjić je najavio da će naredne sedmice na Ekonomskom fakultetu biti održana obuka za prodekane, sekretare i koordinatore za osiguranje kvaliteta sa fakulteta i akademija UIS-a.

Na sjednici je predstavlјen prijedlog Strategije komunikacije s javnošću, dopuna e-NIR kartona naučnog radnika i anketa za poslodavce koja će biti sprovedena elektronski, putem online anketnog upitnika, a obuhvatiće oko 650 poslodavaca iz istočnog dijela Republike Srpske. Ovom aktivnošću Univerzitet u Istočnom Sarajevu dobiće povratnu informaciju o zadovolјstvu poslodavaca vještinama i kompetencijama koje imaju naši diplomirani studenti. Rezultati ankete daće jasne smjernice da li treba mijenjati nastavno-naučni proces na Univerzitetu, kao i u kom pravcu ga treba dalјe razvijati u budućnosti.

U okviru tekućih pitanja predstavlјene su realizovane aktivnosti i planirani projekti Univerzitetkog računarskog centra (URC) i potrebne dopune i izmjene postojećih pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu studija.