Старт / Обавјештења - Универзитет / Одржана сједница Комитета за осигурање квалитета

Одржана сједница Комитета за осигурање квалитета

У Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву у уторак, 5. децембра, одржана је друга по реду сједница Комитета за осигурање квалитета.

Чланови Комитета разматрали су Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета за 2016. годину и Извјештај о студентској анкети за љетни семестар академске 2016/17. године.

Предсједавајући Комитета, проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Дејан Бокоњић, информисао је чланове о припремама за предстојећи процес реакредитације Универзитета и акредитације студијских програма. С обзиром да се акредитација студијских програма спроводи по први пут и узимајући у обзир чињеницу да наш Универзитет први у Босни и Херцеговини улази у овај процес, у овом циклусу за акредитацију биће одабрани најбољи студијски програми на Универзитету. У циљу што боље припремљености за овај процес, проректор Бокоњић је најавио да ће наредне седмице на Економском факултету бити одржана обука за продекане, секретаре и координаторе за осигурање квалитета са факултета и академија УИС-а.

На сједници је представљен приједлог Стратегије комуникације с јавношћу, допуна е-НИР картона научног радника и анкета за послодавце која ће бити спроведена електронски, путем online анкетног упитника, а обухватиће око 650 послодаваца из источног дијела Републике Српске. Овом активношћу Универзитет у Источном Сарајеву добиће повратну информацију о задовољству послодаваца вјештинама и компетенцијама које имају наши дипломирани студенти. Резултати анкете даће јасне смјернице да ли треба мијењати наставно-научни процес на Универзитету, као и у ком правцу га треба даље развијати у будућности.

У оквиру текућих питања представљене су реализоване активности и планирани пројекти Универзитетког рачунарског центра (УРЦ) и потребне допуне и измјене постојећих правила студирања на првом и другом циклусу студија.