Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Друга инжењерства и технологије, кандидат др Мирјана Миљановић

Прилог: Извјештај