Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Druga inženjerstva i tehnologije, kandidat dr Mirjana Milјanović

Prilog: Izvještaj