Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке, кандидат Тијана Перовић

Прилог: Извјештај