Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke, kandidat Tijana Perović

Prilog: Izvještaj