Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Физичка географија, кандидат Раде Ивановић