Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje viši asistent, uža naučna oblast Fizička geografija, kandidat Rade Ivanović

Prilog: Izvještaj