Извјештај о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, кандидат др Николина Дукић

Прилог: Извјештај